Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ
Bu faaliyet ile Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı kapsamında yer alan meslekleri ayırt edip seçim yapabileceksiniz.
            ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Her ferdi ilgilendiren sağlık hizmetlerinin görünen yüzü hastaneler ve hekimler olmakla birlikte, en önemli yapıtaşlarından birini de biyomedikal cihazlar oluşturmaktadır. Günümüzde dünya üzerindeki tıbbi ve teknolojik gelişmelere bakıldığında, insan gen haritası çözülmüş, nano robotlar iş başına geçmiş, mikro cerrahi, lazer, manyetik rezonans teknikleri artık sıradan teknolojiler haline gelmiştir. Bundan yüz yıl önce bir bilimsel buluşun teknolojiye dönüşmesi için 30-40 yıl geçmesi gerekirken günümüzde bu süre saatlerle ifade edilmektedir. Doğaldır ki bu hızlı teknolojik gelişim, tıbbi cihazlar alanına da yansımaktadır. Her geçen gün yeni tedavi teknikleri, yeni tanı cihazları, operasyonel sistemler sağlık alanında hizmet vermeye başlamaktadır.
        Tıp alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak biyomedikal cihaz teknolojilerinin gelişmesi bu alanı dünyada çok önemli noktalara getirmiştir. Tıp alanında gelişmelerle teşhis ve tedavide cihazların kullanımı ve gerekliliği artmış, doğal olarak da bu, cihazların kullanımlarının dünya çapında yaygınlaştırılması taleplerini de artırmıştır. Artan cihaz kullanımı ve yaygınlaşma talebi, cihazlar için üretim ve satıştan sonra çok önemli bir yere sahip “servis desteği” iş alanını oluşturmuştur. Bu iş alanında çalışan teknik servis elemanları da aldıkları eğitim, sertifikalandırılmış görev ve işleriyle kaliteli servis destek hizmeti vererek insan sağlığı ve yaşam kalitesi için çalışmaktadırlar. Ülkemiz, sağlık hizmetlerinin kalitesi açısından dünyadaki önemli ülkeler arasındadır. Günümüzde Avrupa’nın pek çok ülkesinden ülkemize sağlık hizmeti almak amacıyla hastaların gelmesi bunun en önemli göstergelerindendir. Ülkemizin bu alanda
cazibe merkezi haline gelmesindeki en önemli unsur elbette ki tıp eğitiminin kalitesi olmakla birlikte hastanelerimizin ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazlarla donatılmış olmasıdır.
            Ülkemizde de artan Biyomedikal cihazların kullanımı, zamanla ülke çapında da cihaz kullanımlarının yaygınlaştırılması taleplerini getirmiştir. Cihaz kullanımlarının artmasıyla da servis desteği ihtiyacının artması ve yaygınlaşması kaçınılmaz olmuştur. Doğal
olarak da bu hizmeti verecek bilgili ve tecrübeli, nitelikli eleman ihtiyacı oluşmuştur. Ancak ülkemizde, biyomedikal cihaz teknolojileri alanı kapsamında çalışan teknik servis elemanları sınırlı sayıda kendi alanında mühendislik ve meslek yüksek okullarından mezun; çoğunlukla da farklı alanlardan gelerek yetişmiş, biyomedikalle ilgili eğitimlerini sektörde çalışırken tamamlamış elemanlardan oluşmaktadır. Bu elemanlar da alan eğitimi eksikliğinden çalışma hayatlarında büyük sıkıntılar yaşamış ve bu eksikliklerini ancak uzun vadede giderebilmişlerdir. Bu da yetişmiş bir personelin etkin çalışabilme süresini geciktirmektedir. Doğal olarak bu sıkıntılar, teknik destek problemlerinin giderilmesini zorlaştırmaktadır.
Tüm bu sonuçlar, cihazların kullanımını, yaygınlaşmasını, sağlık hizmetlerinin sürekliliğini de yavaşlatmaktadır. Bunu önlemek için de öncelikle, sektörde ve hastanelerde bu cihazlarla ilgilenecek hastane personeli (doktor, hemşire, v.b) ile biyomedikal klinik
mühendisleri, cihaz üreticileri ve satıcıları arasında iş birliği ve koordinasyonu arttırmak gerekmektedir. Bunu artıracak, teknik problemleri çözmeye yönelik en güncel uygulamalı alan eğitimlerini almış ara eleman ihtiyacı da oldukça fazladır. Bu ihtiyacı karşılayacak teknisyenlerin Anadolu Teknik Lisesi Biyomedikal Cihaz teknolojileri alan ve dal programlarıyla yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yetiştirilecek teknisyenlerin; cihazların kurulum, bakım ve onarımı hususlarında görev almaları ile yurtdışından hizmet alımı ve dolayısıyla döviz ve dışa bağımlılık büyük oranda azalacaktır.
Ayrıca yetişecek bu elemanlarla, hastanelerin ve özel sektörün ara eleman ihtiyacı daha kısa sürede karşılanırken, çalışan mevcut personel üzerindeki büyük iş yükü de paylaştırılabilecektir. Böylece sağlık sektörüne en önemli desteği veren teknik destek hizmetleri de istenen kalite ve hızlılıkla ve en ekonomik şekilde gerçekleştirilerek ülke çapında yaygınlaştırılabilecektir. Biyomedikal cihaz teknolojileri alanı dünyada ve Türkiye’de hızla gelişmekte ve tanınmaktadır. Sektör içerisindeki meslekler de bu gelişime paralel olarak aynı hızla
gelişmekte ve yayılmaktadır. Bu gelişim içerisinde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı, sektördeki en önemli  ihtiyaçları karşılayabilecek dört meslek olarak çalışılmıştır. İlerleyen zaman içinde bu hızlı gelişime paralel olarak yeni mesleklerin ve alt dalların da oluşumu da kaçınılmazdır. Sektörde hastanelerin ISO ve kalite başvuruları, akreditasyon başvuruları ve AB uyum yasaları çerçevesinde biyomedikal ünitelerin kurulması zorunluluğunun gündeme gelmesiyle beraber mevcut ihtiyaç daha da artacaktır. Teknik mevzuatların bilinmesi (CE belgeleri ve yeni yaklaşım direktifleri ) satış ve üretim izni için yeni olanaklar sunacaktır. Bu
gelişmeler ışığında iç üretimin yerleşmesi ve artması, doğal olarak biyomedikal personeline yeni iş alanları da açacaktır.

admin
"admin " tarafından gönderilen tüm yazılar.
web sitesi

One comment on “Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü

  1. Bay WordPress diyor ki:

    Merhaba, bu bir yorumdur.
    Bir yorumu silmek için, yönetim paneline giriş yapın, ve yazılar için yapılmış yorumları görün. Orada yorumları düzenlemek ya da silmek için tercihler mevcuttur.

Bir Cevap Yazın

Biyomedikalciler.net : Hoşgeldiniz !

Üye Girişi

Kayıp Parola

Kayıt Ol